Boka lokal på klubben – Uppdaterat med hyra av anläggningen!

Skriven av i Okategoriserade för 1 år sedan.

 

Styrelsen har beslutat att alla planerade aktiviteter ska anmälas till hemsidans kalendern, t ex tävlingar, utställningar, föreläsningar, klubbens kurser, enskild träning eller gruppträning, bokningar av utomstående, möten (båda styrelse  & utskott) mm.
Utse en kontaktperson för respektive aktivitet som ansvarar för att bokningen sker!

Alla bokningar ska ske genom hemsidan.

Det går ej att boka kök och fikarum, då dessa utrymmen ska vara tillgängliga för alla oavsett bokning eller inte!
Undantag: Om anläggningen är uthyrd till medlem eller utomstående, där avgift tagits ut. För frågor, kontakta styrelsen!

Det finns följande bokningsbara utrymmen:

Bokning ska ske minst 24 timmar före planerad aktivitet!
Den som har bokat har företräde, men är lokalen tom så kan vem som helst ta den i anspråk!

Här finns även information om hyra av klubbens anläggning.
Hyreskontrakt

OBS! Klubbens allmänna aktiviteter t ex tävlingar, kurser etc. har företräde gentemot enskild träning!

Det enda du behöver göra är att skicka en e-post till: skallet.mbhk@gmail.com

I e-posten anger du:
# Vilken lokal/utrymme du avser boka
# Datum för bokningen
# Tid för bokningen, ange start och slut
# Kontaktperson inkl. telefonnummer