Boka lokal på klubben

Skriven av i Okategoriserade för 2 år sedan.

 

Alla planerade aktiviteter på klubben ska anmälas till hemsidans kalendern, t ex tävlingar, utställningar, föreläsningar, klubbens kurser, enskild träning eller gruppträning, bokningar av utomstående, möten (båda styrelse  & utskott) mm.
Utse en kontaktperson för respektive aktivitet som ansvarar för att bokningen sker.

Alla bokningar ska ske genom hemsidan.

Det går ej att boka kök och fikarum, då dessa utrymmen ska vara tillgängliga för alla. 
Undantag: Om anläggningen är uthyrd till medlem eller utomstående, där avgift tagits ut.

Det finns följande utrymmen att hyra/boka:

Bokning ska ske minst 24 timmar före planerad aktivitet.
Den som har bokat har företräde, men är lokalen tom så kan vem som helst ta den i anspråk.

Här finns även information om hyra av klubbens anläggning.
Hyreskontrakt

För hyra av planer/klubbstuga/anläggning, kontakta Gunilla Ekelund tfn 0761-38 30 13

OBS! Klubbens allmänna aktiviteter t ex tävlingar, kurser etc. har företräde gentemot enskild träning.

För enskild medlems bokning av exempelvis Stora salen skicka en e-post till: skallet.mbhk@gmail.com

I e-posten anger du:
# Vilken lokal/utrymme du avser boka
# Datum för bokningen
# Tid för bokningen, ange start och slut
# Kontaktperson inkl. telefonnummer