Julhälsning till alla medlemmar!!

Skriven av i Okategoriserade för 1 månad sedan.

God Jul Och Gott nytt År

Då var ännu ett år till ända, ett annorlunda och konstigt år. Ett år som började bra, med ett bra årsmöte med en i mitt tycke bra styrelse och bra utskott, ingen nämnd och ingen glömd.

Men det var då sen kom mars med restriktioner pga. pandemin. Många planer fick ändras, tävlingar ställdes in, kurser förändrades och vi fick inte vara inne samt att deltagarantalen begränsades. Men det är nu vi som ideell klubb visar vår styrka, alla arbetar tillsammans och minskar grupperna och ökar antalet träffar, anpassar tävlingar mm allt för att organisationen ska fungera och klubben lever vidare. Inte bara våra funktionärer utan även nya medlemmar och kursdeltagare accepterar och förstår att hjälpa till.

Och där mina vänner och klubbkamrater ligger styrkan i vår ideella förening.

Tyvärr påverkar detta även att medlemsmötet i januari är inställt och årsmötet är framflyttat till den 10/4 2021

Med detta sagt vill jag å styrelsens vägnar tacka för det gångna året och önska er välkomna till det nya!

Ordförande Torbjörn Käll