Styrelsen

Vi ingår i styrelsen

Ordförande Torbjörn Käll  0760-19 21 77 torbjorn.kall@hotmail.com
Vice ordförande, medlemsansvarig Gunilla Jernetz  0706-33 36 55 gunilla.jernetz@telia.com
Sekreterare Vakant
Kassör Berit Björk  0731-81 38 49 kassoren.mbhk@gmail.com
Styrelseledamot Bernt Gustavsson  0706-60 22 64 bernt.gustavsson2@gmail.com
Styrelsesuppleant Gunilla Ekelund 0761-38 30 13 gu.ekelund@gmail.com
Styrelsesuppleant Dan Andersson  0708-95 15 04 anderssonyy@gmail.com
MÖTEN 2019
Datum Klockan
28 mars Styrelsemöte 18:00
8 april Utskotts/arbetslags möte 18:30
25 april Styrelsemöte 18:00
23 maj Styrelsemöte 18:00
10 juni Medlemsmöte 18:30
13 juni Styrelsemöte 18:00
29 aug Styrelsemöte 18:00
2 sept Medlemsmöte 18:30
26 sept Styrelsemöte 18:00
31 okt Styrelsemöte 18:00
4 november Utskotts/arbetslags möte 18:30
28 nov Styrelsemöte 18:00
19 dec Styrelsemöte 18:00

 

Blanketter & beslut

Kostnadsersättning o Reseräkningsblankett. Uppdaterad 190301 Lämnas till kassör alt i kassörens postfack
Ersättningar MBhk 2019 Beslut från styrelsen gällande ersättningar