Styrelsen

Vi ingår i styrelsen

Ordförande Torbjörn Käll 0760-19 21 77 torbjorn.kall@hotmail.com
Vice ordförande
Sekreterare Berit Björk 0731-81 38 49 berit.bjork1960@gmail.com
Kassör Karin Lundin 0708 72 42 66 kassoren.mbhk@gmail.com
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant Hans Karlsson 0737-84 73 56 viking2235@outlook.com
Styrelsesuppleant
MÖTEN 2017/2018
Datum Klockan
7 juni styrelsemöte 18:00
14 juni infomöte 18:30
28 juni styrelsemöte 18:00
23 augusti infomöte 18:30
13 september styrelsemöte 18:00
13 september medlemsmöte/utskottsmöte 18:30
4 oktober styrelsemöte 18:00
18 oktober infomöte 18:30
8 november styrelsemöte 18:00
15 november infomöte 18:30
3 december utskottsmöte heldag 10:00
17 december styrelsemöte/budget 14:00
18 februari 2018 årsmöte 16:00

Infomöte är ett kortare möte där styrelsen informerar om vad som är på gång.

Blanketter & beslut

Kostnadsrakning uppdaterad 171128 Lämnas till kassör alt i kassörens postfack
 Beslut om ersättningar  Beslut från styrelsen gällande ersättningar

Mötesprotokoll för 2017

Protokoll utskottsmöte 2017-03-29 

 

Handlingar  och protokoll för årsmöte 2017-02-19

Protokoll fört vid Mariestads Brukshundklubbs Årsmöte 2016

1 Dagordning årsmöte 2017
2 Styrelsens Verksamhetsberättelse för 2016
3 Utskottens verksamhetsberättelser 2016 och planer 2017
4 Styrelsens verksamhetsplanering för 2017
5 Regler för KM i Bruks from 2017
6 Regler för KM i Lydnad from 2017
7 Motion Rallyutskottet 2017
8 Motioner till årsmötet för 2017 – Tävlingsutskottet
9 Årets Allroundhund