Kontakta oss

Kontakta oss

STYRELSEN 2017
Ordförande  Torbjörn Käll  torbjorn.kall@hotmail.com  0760-19 21 77
V.Ordf.  
Sekreterare Berit Björk  berit.bjork1960@gmail.com  0731-81 38 49
Kassör Karin Lundin 0708-72 42 66
Ledamot
Suppleant Hans Karlsson viking2235@outlook.com  0737-84 73 56
Suppleant

 

Sammankallande i respektive Sektor/Kommitté 2017
Tävling  Agneta Christensen 0703-00 07 19
Kök
Ungdom  Madelene Ahl  0703-92 00 77
PR  Erica Rosengren  0736-26 74 47
Utbildning  Pia Westergren 0702-40 25 44
RUS  Carina Ehn  0706-41 16 82
Agility  Julia Leijon
Rallylydnad inge.lena-maria@telia.com  0708-24 06 71
Webb – Susanne skallet.mbhk@gmail.com
Anläggning Hans Karlsson 0737-84 73 56
Tjänstehund Bernt Gustavsson  0706-60 22 64
Valberedningen Tommy Persson  0705-20 04 01