Utskott

Sammankallande i respektive utskott/arbetsgrupp
Agility Julia Leijon 0761-89 11 37
Anläggning Hans Karlsson 0737-84 73 56
Köket
PR Erica Rosengren 0736-26 74 47
Rallylydnad Lena-Maria Nilsson 0708-24 06 71
RUS Carina Ehn 0706-41 16 82
Tävling Agneta Christensen 0703-00 07 19
Tjänstehund Bernt Gustavsson 0706-60 22 64
Ungdom Madelene Ahl 0703-92 00 07
Utbildning Pia Westergren 0702-40 25 44
Webb – Hemsida Susanne Käll
Valberedning Tommy Persson 0705-20 04 01
Medlemsansvarig Gunilla Jernetz 0706-33 36 55