Utskott

Sammankallande i respektive utskott/arbetsgrupp
Agility Madelene Ahl 070-3920077
Anläggning Hans Karlsson 073-7847356
Köket Kerstin Thunborg 076-3408210
PR Göran Brandels 073-3266662
Rallylydnad Tarja Strandberg 076-1021811
Nosework Majbritt Vilandt 0736-98 61 60
RUS Ingrid Boman 0702-05 65 35
Tävling Susanne Käll 070-3900706
Tjänstehund Bernt Gustavsson 0706-60 22 64
Ungdom Madelene Ahl 0703-92 00 07
Utbildning Pia Westergren 070-2402544
Webb – Hemsida Susanne Käll 0703-90 07 06
Valberedning Agneta Christensen 070-3000719
Medlemsansvarig Gunilla Jernetz 0706-33 36 55