Utskott

Sammankallande i respektive utskott/arbetsgrupp
Agility Julia Leijon 0761-89 11 37
Anläggning Hans Karlsson 0737-84 73 56
Köket Claes-Göran Andersson 0702-09 50 61
PR Erica Rosengren 0736-26 74 47
Rallylydnad Micael Björk 0703-21 58 77
Nosework Majbritt Vilandt 0736-98 61 60
RUS Ingrid Boman 0702-05 65 35
Tävling Agneta Christensen 0703-00 07 19
Tjänstehund Bernt Gustavsson 0706-60 22 64
Ungdom Madelene Ahl 0703-92 00 07
Utbildning Monica Persson 0706-35 40 79
Webb – Hemsida Susanne Käll 0703-90 07 06
Valberedning Kerstin Thunborg 0763-40 82 10
Medlemsansvarig Gunilla Jernetz 0706-33 36 55