Köket

Vill du baka åt klubben så är det otroligt uppskattade och ger dessutom en intäkt till klubben!Köksgruppen sköter om mat och kök under läger och tävlingar på vår klubb. De sköter även inköp av artiklar som behövs för att vi ska kunna trivas på klubben, t ex dricka, kaffe, toapapper, soppåsar mm.

Är du intresserad av att delta och arbeta med kökets uppgifter så kontakta Torbjörn på telefon 0760-19 21 77 eller via mail torbjorn.kall@hotmail.com