RUS

Vi ingår i RUS (Ras-och Utvecklingsutskottet)

 

Mailadress till RUS rus.mbhk@gmail.com
sk Carina Ehn 0706-41 16 82  carinaehn63@gmail.com 
Ingrid Boman 0501-357 31 0702-05 65 35  ingrid.boman@compaqnet.se
Camilla Johansson