Tävling

Utskottets huvuduppgift är att planera och genomföra årets tävlingar. Vi ska också se till att nyrekrytering av funktionärer sker.

Till våra tävlingar behöver vi alltid folk som kan ställa upp och hjälpa till. Är Du intresserad så hör av Dig till någon av nedanstående personer.

Mailadress till Tävlingsutskottet: tavling.mbhk@gmail.com

 SK Susanne Käll 070 390 07 06  susanne.kall50@gmail.com
Berit Björk 073 181 38 49  berit@nolgarden18.se
Lena Toftling 070 920 30 39  hircum@telia.com