Tävling

Utskottets huvuduppgift är att planera och fördela årets tävlingar mellan våra tävlingsledare. Vi ska också se till att nyrekrytering av funktionärer sker.

Till våra tävlingar behöver vi alltid folk som kan ställa upp och hjälpa till. Är Du intresserad så hör av Dig till någon av nedanstående personer.

Mailadress till Tävlingsutskottet: tavling.mbhk@gmail.com

SK
Agneta Christensen 0501-701 74  agneta.ch@gmail.com
Claes-göran Andersson 0501-261 70 0702-09 50 61  claes-goranandersson@live.se
Berit Björk 0506-132 03 0731-81 38 49  berit@nolgarden18.se
Anita Johansson 0501-143 67 0733-93 74 73  anitaomanto@hotmail.com
Gunilla Jernetz  0706-33 36 55  gunilla.jernetz@telia.com
Ulla Andrae  0702-91 38 54 ulla.andrae.ua@gmail.com