Tjänstehund

Vi ingår i Tjänstehundsutskottet

sk Bernt Gustavsson 0706-60 22 64  
Hans Sahlin 0731-82 41 96