Tjänstehund

Vi ingår i Tjänstehundsutskottet

sk Bernt Gustavsson 0506-500 52 0706-60 22 64  bernt2gustavsson@gmail.com
Hans Sahlin 0500-47 04 73 0731-82 41 96