Valberedningen

Vi ingår i valberedningen

Kerstin Thunborg 0763-40 82 10  kerstina61@gmail.com
Majbritt Vilandt 0736-98 61 60