Valberedningen

Vi ingår i valberedningen

Tommy Persson 0501-179 30 0705-20 04 01
Berit Björk 0731-81 38 49 berit@nolgarden18.se
Claes-Göran Andersson