MBHK-Shopen

På klubben finns det lite prylar att köpa, t ex klubbkläder.
Åk upp till klubben och se vilket utbud som är aktuellt just nu.
Betalning sker via Swish eller klubbens postgiro, se nedan.
Ange PR vid din inbetalning!

Klubbens Plusgiro: 85439-8
Swish: 1234523809