Ungdom

Vi i ungdomsutskottet anordnar olika aktiviteter och träffar

 ALLA mellan 7-25 år är välkomna med alla sorters hundar, i alla åldrar!

På våra aktiviteter behöver man inte ha någon förkunskap varken hund eller förare utan är bara att komma!

Sammankallande Vakant