Anläggning

Vi ingår i Anläggningsgruppen

sk Magnus Eriksson 0 07o-391 99 28 Hircummagnus66@gmail.com

Anläggningsgruppen ser till att våra träningsplaner och vår klubbstuga sköts och underhålls på rätt sätt. Till exempel att lampor på och kring planen/slingar, målning, staket, parkering mm tas om hand på rätt sätt.

Ser du något som anläggningsgruppen bör känna till eller vill du fråga något så hör av till oss ovan!