Tjänstehund

Vi ingår i Tjänstehundsutskottet

Sammankallande
Mikael Åberg
072-983 82 13
nero_aberg@hotmail.com