Ordningsregler

UTE

 • ALLT våld mot hunden är förbjuden!
 • Plocka upp efter din hund, även på slingan
 • Agilityhindren får endast användas om du gått agilitykurs
 • Löptikar får under löp, vistas på parkeringen, slingan, inhägnade planen (nedre delen) och på agilityplanen
 • Ha din hund under full uppsikt, både kopplad och okopplad. Visa hänsyn och respekt!
 • Plocka upp skräp m.m efter dig
 • Har du använt belysningen på någon av planen, SLÄCK när du är klar
 • Rökare hänvisas till utrymmet mellan köket och toaletterna, för allas trevnad

 INNE

 • ALLT våld mot hunden är förbjuden!
 • Kopplad hund har tillträde till stugan
 • Inga hundar i köket
 • Inga löptikar inomhus
 • Ha alltid din hund under uppsikt. Visa hänsyn och respekt mot de som vistas i klubbstugan
 • Rökning förbjuden i klubbstugan
 • När du använt klubbstugan, städa undan och ställ i ordning efter dig, städgrejor finns i köket
 • Släck och lås om du är sist!