RUS

Vi ingår i RUS (Ras-och Utvecklingsutskottet)

Camilla Johansson
070 464 85 24

Sammankallande
Ingrid Boman
070 205 65 35

E-post: rus.mbhk@gmail.com