Utskott

Mariestads BHK har fem utskott som alla ansvarar för sitt område. Dessa utskott är:

Deltagarna i vardera utskott beslutas på klubbens årsmöte som vanligtvis hålls i februari månad. Där ska även utskotten presentera sin verksamhetsberättelse för föregående år samt verksamhetsplanering för kommande år inklusive budget.

Vill du vara med och bidra till klubbens framtid – gå med i ett utskott!
Ta kontakt med styrelsen om du vill veta mer om hur du går tillväga!