Historia

Svenska Brukshundklubben föddes i samband med första världskriget och fick under andra världskriget sitt nuvarande namn. Under första världskriget hade en ny medhjälpare dykt upp på slagfältet – hunden. Dessa gjorde en ovärderlig nytta, många kunde räddas till livet tack vare hundarna. Vid början av seklet organiserades också det första polishundsarbetet. Hunden fick nya uppgifter i människans tjänst – brukshunden.

1918 bildades Föreningen Svenska, Skydds- och Sjukvårdshunden, grunden till Svenska Brukshundklubben. Som lämpliga hundraser räknades från början schäfer, airedaleterrier, dobermann och rottweiler. Brukshundklubben bildades vid andra världskrigets utbrott. Några år senare fick den nya sammanslutningen dagens namn, Svenska Brukshundklubben – SBK. Syftet med sammanslagningen var att bilda en enhetlig organisation för bruksarbetet, spår- rapport-sanitets- bevakning- och skyddshundtjänst.

1919 bildades SKK och blev därmed officiellt erkänd som specialklubb inom sitt område. Året efter hölls utställning för första gången. I samband med den hölls även den första allmänna tävlingen i skydds- och spårklasserna.

Logotypen: 1951 godtogs ett nytt emblem (fanns ett tidigare)för klubben enligt gängse heraldiska fordringar- ett hundhuvud omgivit av en kedja av guld på blå botten. Som inskription överst tre kronor följt av SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN. Den gamla såg ut på detta sättet. Hundhuvudet symboliserar klubbens ändamål och verksamhet, kedjesammanhållande länk mellan klubbens avdelningar och medlemmar, samt kronorna klubbens funktion om frivillig försvarsorganisation.

SBK bildades 1940 genom sammanslagning av flera specialklubbar för brukshundsraser.

1947 bildades en klubb här i Mariestad, närmast en tillfällighet. Initiativtagare till vår klubb var E.G von Essen. Han såg av en ren tillfällighet, en hundägare försöka lära sin hund lite dressyr och hur fumligt denne bar sig åt. Von Essen som var fodervärd åt en arméhund, insåg att en brukshundsklubb skulle vara till stor nytta. Han tog kontakt med brukshundsägare som samlades till ett möte. Här beslöts att bilda en klubb, vars namn skulle vara Mariestads brukshundsklubb och styrelse valdes. Några veckor senare informerades hundägare och hundvänner ” Sakkunnig dressyr av hundar i Mariestad”

Unghundsbeskrivning vid klubbstugan 1963, som låg i närheten av Rattugglan.

Medlemsantalet det första året var åtta stycken. Medlemsavgiften var 8 kronor varav 6 gick ”Brukshundarna” en förening i Göteborg som vår förening slog sig ihop med. Det blev under året lag på att hundars öron inte fick kuperas.

1951 trycktes medlemskort och medlemsavgiften höjdes till 10 kronor. Det infördes även stödjande medlemmar (familjemedlemmar). Samma år ansökte en kvinnlig medlem om att få gå i årets instruktörskurs men den ansökan avslogs.

1955 fanns totalt 300.000 hundar i Sverige.

spadtag

Första spadtaget till vår klubbstuga i Krontorp togs 15 januari 1965.

Brukshundklubbens flagga hissades första gången på klubben 20 november 1977.
flagga2

gruppbild

Klubbstugan byggdes ut och invigdes 7 oktober 1978.

Ny flagga

På utställningsdagen den 11 september 2016, hissades en ny svensk flagga på Mariestads Brukshundklubb. Detta skedde på den ”nya” stången. Flaggan har klubben blivit tilldelad av Sveriges konung. Den mottogs av ordförande Anne-Marie Tellander på svenska flaggans dag 2016 i Mariestad. Kommunstyrelsens ordförande Jan Wahn, som lämnade över flaggan, hoppades på att klubben skulle få mycket skäll när den hissades. Aneldningen till att klubben fick en ny flagga var att vi skulle fylla 70 år 2017.