Styrelsen

Vi ingår i styrelsen

Ordförande
Torbjörn Käll
070 310 71 73
ordf.mbhk@gmail.com

Vice ordförande
Dan Andersson
070 895 15 04
anderssonyy@gmail.com

Adjungerad Sekreterare
Susanne Thörnberg
sekr.mbhk@gmail.com

Medlemsansvarig
Gunilla Jernetz
070 633 36 55
gunilla.jernetz@telia.com

Kassör, kontaktansvarig Studiefrämjandet
Berit Björk
073 181 38 49
kassoren.mbhk@gmail.com

Styrelseledamot
Gunilla Jernetz
070 633 36 55
gunilla.jernetz@telia.com

Styrelsesuppleant
Mikaela Tirfing
073 546 48 87
mikaelatirfing@gmail.com

Styrelsesuppleant
Sofia Grusell
0737089547

Möten Styrelsen Mariestads Brukshundklubb under 2024 – 2025

Medlemsmöten

Utskotts- budgetmöte

Allmän städdag för alla medlemmar sista söndagen i mars och sista söndagen i oktober varje år.

Blanketter & beslut

Kostnadsersättning o Reseräkningsblankett. Uppdaterad 220208
Lämnas till kassör alternativt i kassörens postfack.

Ersättningar MBhk 2019
Beslut från styrelsen gällande ersättningar.