Städlista 2022

På denna sida framgår vilket utskott/arbetsgrupp som ansvarar för att klubbens lokaler blir städade varje månad.

Städlista 2022

Styrelsen

Sammankallande kontaktar sina kamrater och kommer överens om när det passar att städa, den månaden de fått tilldelad. Viktigast är att vår anläggning är prydlig och ren, om alla hjälps åt blir det enkelt.