Städlista 2024

På denna sida framgår vilket utskott/arbetsgrupp som ansvarar för att klubbens lokaler blir städade varje månad.

Städlista 2024

Styrelsen

Sammankallande kontaktar sina kamrater och kommer överens när det passar att städa, den
månaden de fått tilldelad. Viktigast är att vår anläggning är prydlig och ren, om alla hjälps åt
blir det enkelt.