Köket

Köksgruppen sköter om mat och kök under läger och tävlingar på vår klubb. De sköter även inköp av artiklar som behövs för att vi ska kunna trivas på klubben, till exempel dricka, kaffe, toapapper, soppåsar med mera.

När hjälp önskas från köket behöver vi information så fort ett evenemang/kurs/tävling eller dylikt är bestämt.

Vi behöver veta:

Informationen lämnas till sammankallande.

Claes-Göran Andersson
070 209 50 61
claes-goranandersson@live.se

Lillemor Persson Andersson
073 629 80 00
lillemorpersson@live.se

Ingela Sjögren
070 722 51 39
red.chili@telia.com

Agneta Giöbel
076 837 08 10

Sammankallande
Kerstin Thunborg
076 340 82 10
kerstina61@gmail.com