Köket

Köksgruppen sköter om mat och kök under läger och tävlingar på vår klubb. De sköter även inköp av artiklar som behövs för att vi ska kunna trivas på klubben, till exempel dricka, kaffe, toapapper, soppåsar med mera.

När hjälp önskas från köket behöver vi information så fort ett evenemang/kurs/tävling eller dylikt är bestämt.

Vi behöver veta:

Informationen lämnas till sammankallande.

Tarja Sandberg
076-102 18 11

tjalda@live.se