Tävling

Utskottets huvuduppgift är att planera och genomföra årets tävlingar. Vi ska också se till att nyrekrytering av funktionärer sker.

Till våra tävlingar behöver vi alltid folk som kan ställa upp och hjälpa till. Är Du intresserad så hör av Dig till någon av nedanstående personer.

E-post: tavling.mbhk@gmail.com

Susanne Käll
070 390 07 06

Lena Toftling
070 920 30 39
hircum@telia.com