Webb

Det är vi som tar hand om uppdateringarna på hemsidan.
Kontakta oss om något ska ut på hemsidan.: 

E-post: skallet.mbhk@gmail.com

Susanne Käll
070 390 07 06

Lotta Perisic
070 878 88 74