Bli medlem!

För att bli medlem i Mariestads brukshundsklubb ansöker du via Svenska brukshundklubbens digitala medlemsregistrering. 

Teckna medlemskap och välj Mariestads brukshundsklubb!

Ordinarie medlemskap

Ordinarie medlem betalar förbundsavgift och lokal avgift. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i.

Ungdomsmedlemskap

För att teckna medlemskap i Sveriges Hundungdom, anmäl dig direkt via Svenska Kennelklubbens medlemsguide. För att läsa mer om medlemskapet besök hundungdom.se. Ungdomsmedlemskapet riktar sig till dig som är mellan 6 och 25 år. För 320 kronor kan du bli medlem i både Brukshundklubben och Sveriges Hundungdom och får ta del av båda klubbarnas förmåner och aktiviteter. Samma år som du fyller 26 år kan du välja att fortsätta ditt medlemskap i Brukshundklubben.

Övriga medlemskap

Familjemedlem och delbetalande tecknar du direkt hos oss på Mariestads brukshundsklubb. 

Skicka medlemsansökan för familjemedlem eller delbetalande till: medlem.mbhk@gmail.com

Ange följande uppgifter:

Avgiften för familjemedlem eller delbetalande betalas in på PG: 85439-8