Köket

Köksgruppen sköter om mat och kök under läger och tävlingar på vår klubb. De sköter även inköp av artiklar som behövs för att vi ska kunna trivas på klubben, t ex dricka, kaffe, toapapper, soppåsar mm.

När hjälp önskas från köket så behöver vi information så fort ett evenemang/kurs/tävling mm är bestämt.

Vi behöver veta:

Datum – Tider

Antal ggr – Antal pers

Vad ni vill ha. Mackor/fikabröd/mat mm

Informationen lämnas till sammakallande.

 Claes-Göran Andersson  0702-09 50 61  claes-goranandersson@live.se
 Lillemor Persson Andersson  0736-29 80 00  lillemorpersson@live.se
 Ingela Sjögren  0707-22 51 39  red.chili@telia.com
 SK  Kerstin Thunborg  0763-40 82 10  kerstina61@gmail.com
 Agneta Giöbel  0768-37 08 10