RUS

Vi ingår i RUS (Ras-och Utvecklingsutskottet)

 sk Ingrid Boman 0702-05 65 35  
Camilla Johansson 0704-64 85 24
Mailadress rus.mbhk@gmail.com