Avslutning höstens torsdagsträningar 18-20

7 december 18:00 - 7 december 20:00

Klubbstugan och appellplanen bokad.

Kontakt Agneta Christensen