Uppföljning av instruktörs/funktionärsdagen

28 oktober 18:00 - 28 oktober 21:00

Klubbens instruktörer träffas för uppföljning av instruktörsdagen.

Stora Salen och del av appellplanen är bokad.

Kontakt: Susanne Käll