Kurs brukslydnad fortsättning

2 oktober 10:00 - 2 oktober 12:15

Klubbstugan och del av appellplanen bokad för kurs.

Kontakt: Berit Björk