Kurs Brukslydnad fortsättning

23 oktober 18:00 - 23 oktober 20:30

Klubbstugan och del av appellplanen bokad för kurs.

Kontakt: Berit Björk