Kurs Brukslydnad fortsättning

5 september 18:00 - 5 september 20:15

Klubbstugan och del av appellplanen bokad för kurs.

Kontakt: Berit Björk