KM Lydnad

Regler för KM i Lydnad  Mariestads Brukshundklubb.

 

  1. Tävlingen går enl. SBK:s regler för lydnad med följande undantag. Platsliggning 3 min inom synhåll 20 meter från föraren.
  2. Tävlingen är öppen för helbetalande medlemmar i Mariestads brukshundklubb eller helbetalande i SBK-rasklubb och delmedlem som tävlar/ska tävla för Mariestads brukshundklubb. Familjemedlem äger rätt att deltaga i KM med hund som varit familjens ägo i minst 3 månader.
  3. KM anordnas endast om minst 3 deltagare anmält sig.
  4. Anmälning samt anmälningsavgiften sändes till tävlingssektorn minst 14 dagar innan tävling.
  5. Tävlingssektorn bestämmer anmälningsavgiften för 1 år isänder.
  6. Tävlingssektorn utser funktionärer. Domare/domaraspirant bör komma från annan klubb.
  7. Sluten bedömning tillämpasKlubbmästaren får vandringspriset till nästa års KM samt en minnessak av densamma samt Diplom. Priset delas ut på nästkommande medlemsmöte alt. Årsmöte.
  8. Hundförare som vunnit KM 3 gånger oavsett hund erhålles vandringspriset för alltid.
  9. Om tvist uppstår om tolkandet av dessa regler gäller i första hand SBK:s regelbok. Därefter har tävlingssektorn att avgöra tvist.
  10. Förslag till regeländringar skall vara tävlingssektorn tillhanda senast 1 0ktober innan årsmötet.

 Följande moment ingår i KM-lydnad.

Fritt Följ Koef.3 ( bedömning och utförande enl. kl 11)
Platsläggande under marsch Koef.1 ( bedömning och utförande enl. kl 1)
Inkallning Koef. 2 ( bedömning och utförande enl. kl 1
 Stående Koef. 3 ( bedömning och utförande enl. kl 1 )
 Sändande med ställande Koef. 3 ( bedömning och utförande enl. kl 11 )
Apportering Koef. 2 ( bedömning och utförande enl. kl 11)
Fritt hopp över hinder Koef. 2 ( bedömning och utförande enl. kl 11 )
Platsliggande 3 min. Koef. 3 ( Inom synhåll,20 meter ifrån föraren )
Helhetsintryck Koef. 1
SUMMA: 20

Uppdaterad: 2010-10-13