Priser

PRISER VID HYRA AV
KLUBBSTUGA, PLAN OCH PARKERING

 

MÖTE:
RASKLUBB & UPPFÖDARE……………………………………………….. .400:-/DAG
MBHK MEDLEM……………………………………………………………… .200:-/DAG

JAKTLAG…………………………………………………………………………… .GRATIS

POLISEN……………………………………………………………………. …….. .GRATIS

MEDLEM FÖR PRIVAT FEST……………………………………………….. .300:-/DAG

KURSVERKSAMHET/TRIVSELKVÄLL FÖR MEDLEMMAR …….GRATIS

HUSVAGNSUPPSTÄLLNING MED EL & TOALETT………………….100:-/Dygn

Mer information finns under ”Hyra/Camping”/”regler” på MBHK:s hemsida.

För bokning av klubbhus/planer/ eller uppställningsplats kontakta Torleif Törnqvist 0501-156 19 eller 0702-51 71 16

 

OBS!

Bokningen räknas inte som genomförd förrän betalningen är insatt på plusgiro: 85439-8 senast en vecka före bokningsdatumet. Skriv namn, klubbhyra + datum som avsändare.