KM Bruks

Regler för KM i Bruks i Mariestads Brukshundklubb

Tävlingen går enligt. SBK:s regler för Off. Prov, med undantag att alla hundar får tävla KM i Bruks.

 1. Tävlingen är öppen för helbetalande medlemmar i Mariestads brukshundklubb eller helbetalande i SBK-rasklubb och delmedlem som tävlar/ska tävla för Mariestads brukshundklubb. Familjemedlem äger rätt att delta i KM med hund som varit i familjens ägo i minst 3 månader.
 2. KM anordnas endast om minst 3 deltagare anmält sig.
 3. KM i Bruks anordnas i Appellklass.
 4. Specialmomenten i KM är Sök, Spår, Rapport.
 5. Tävlingssektorn utser lämpliga funktionärer inkl. 2 domare varav en domare ur annan klubb.
 6. Sluten bedömning tillämpas.
 7. För att vinna KM måste betyg godkänt uppnås enl. SBK:s regler.
 8. Klubbmästaren får vandringspriset, diplom samt en minnessak. Vandringspriset får klubbmästaren behålla tills nästa KM.
 9. Tävlingsanmälan samt anmälningsavgift skall vara tävlingssektorn tillhanda senast 14 dagar innan tävlingen.
 10. Tävlingssektorn bestämmer anmälningsavgiften för 1 år i sänder.
 11. Hundförare som vunnit KM 3 gånger oavsett hund erhåller vandringspriset. Klubben bekostar gravyren.
 12. Priset delas ut på medlemsmöte eller Årsmötet.
 13. Om tvist uppstår om tolkandet av dessa regler, gäller i första hand SBK:s regelbok. Därefter har tävlingssektorn att avgöra tvisten.
 14. Förslag till regeländringar skall vara tävlingssektorn tillhanda senast 1 oktober före årsmötet, som en motion.

Uppdaterad 2010-10-13