LBN

Regler för Lars-Bertil Nilssons vandringspris i Mariestads Brukshundklubb

Tävlingen är öppen för helbetalande medlemmar i Mariestads brukshundklubb eller helbetalande i SBK-rasklubb och delmedlem som tävlar/ska tävla för Mariestads brukshundklubb.

Hunden ska innehas av föraren eller någon annan i familjen. En förare tävlar med samma hund hela året.
Föraren måste inte tävla med samma hund varje år för att tillgodoräknas inteckningar i vandringspriset.

Alla hundar får deltaga oavsett ålder, ras. I övrigt gäller SBK:s regler för tävling. Skottlossning förekommer ej.

Tävlingen är indelad i appell samt lägre klass med respektive fältmoment i respektive grupp.

I appellklass tävlar alla hundar som ej är uppflyttade till lägre klass på officiell tävling. Om hund blir uppflyttad under innevarande år får hunden ändå tävla i appell klass året ut. I Lägre klass tävlar alla hundar som blivit uppflyttade ill Lägre klass.

Tävlingen omfattar 4 st deltävlingar under året.
Deltävling 1 samt 4 tävlar alla anmälda hundar i appellklass.
Deltävling 2 samt 3 tävlar appellhundarna i appellklass samt Lägre, Högre samt Elithundarna i Lägre Klass.

Om specialmomentet skulle bedömas med noll får ändå den tävlande fortsätta tävlingen.

Resultatet räknas ut och delas med koefficienten i respektive klass. Högsta poäng vinner.

Endast de 3 bästa resultaten räknas. Priset delas inte ut om den tävlande inte deltagit med 3 resultat under året.

För att erhålla vandringspriset måste hundföraren erhållit 4 inteckningar.
Tävlingssektorn utser lämplig domare. Priset delas ut på årsmötet.

Uppdaterad Januari 2008